Rodinné právo

Rozvodové konanie, výživné, úprava styku rodičov s maloletými deťmi, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.