Obchodné právo

Zzabezpečenie všetkých právnych úkonov spojených so vznikom právnických osôb určených na podnikanie, s ich zmenou či zrušením, vypracovanie zmluvnej agendy, analýza a pripomienkovanie zmlúv.