Občianske právo

Vypracovanie zmlúv a právnych podkladov, susedské spory, dedičské právo, ochrana osobnosti, náhrada škody, pozemkové právo, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.