Trestné právo

Trestné oznámenia, obhajoba obvinených v trestnom konaní, zastupovanie poškodených v trestnom konaní, uplatňovanie náhrady škody.